• Valmiiksi rakennettu toimintamalli tuntemistietojen keräämiseen, analysoimiseen ja arkistoimiseen.
  • Riskien tunnistaminen (esim. pakotteet, PEP, riskimaat)
  • Työajan ja resurssien säästö
  • Riskiperusteisen lähestymistavan vaatima resurssien kohdistaminen
  • Tuntemistietojen laadun ja ajantasaisuuden valvonta

Asiakkaan tunteminen:
Asiakkaan tuntemistietojen kerääminen ja analysoiminen lisää ilmoitusvelvollisen työmäärää huomattavasti. Oikeilla toimintatavoilla tuntemisprosessiin käytettävää aikaa on mahdollista suoraviivaistaa niin, että asiakkaan tunteminen integroituu osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Jokaisen ilmoitusvelvollisen on siis mietittävä menetelmät, joilla asiakkaan tunnistaminen ja tietojen ylläpitäminen voidaan suorittaa niin, että tuntemisvelvoitteesta ei aiheudu turhaa kustannustekijää. Hyvästä toimintamallista hyötyy sekä tietojen kerääjä että hänen asiakkaansa.

Yhtenäinen toimintamalli:
Netvisor KYC auttaa ilmoitusvelvollista asiakkaan tunnistamisessa luomalla organisaatioon yhtenäisen ja vaivattoman toimintamallin, jossa on otettu huomioon riskiperusteinen lähestymistapa. Riskiperusteisen lähestymistavan tarkoituksena on välttää turhan raskaita menettelytapoja silloin, kun riski on pieni, ja toisaalta varmistua siitä, että menettelytavat ovat riittävät silloin, kun riski on suuri. Kun asiakkaan tuntemismenetelmät ja luokittelumallit ovat selkeät ja valmiiksi mietityt, vältytään virheiltä ja turhalta työltä. Kokonaisvaltainen järjestelmä tuo varmuuden siitä, että asiakkaan tunteminen on hoidettu asianmukaisesti ja tiedot eivät ole hajallaan yrityksen eri järjestelmissä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.