Ketä rahanpesulaki velvoittaa? Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä määrittelee tarkkaan, kuka on lain tarkoittama ilmoitusvelvollinen. Toimenpiteissään aktiivisimpia ovat tähän mennessä olleet ne ilmoitusvelvolliset, joiden toimiluvasta päättää Finanssivalvonta. Laki koskee kuitenkin mm. seuraavia toimijoita: kirjanpitäjät, lakitoimistot, asianajajat, tilintarkastajat ja kiinteistövälittäjät. Viimeisin lakimuutos täsmentää myös vielä veroneuvojien ja taidekauppiaiden kuulumista ilmoitusvelvollisten joukkoon. Näiltä kaikilta toimijoilta vaaditaan toimenpiteitä, joilla taloudessa alennetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiä. 

Jokaiselle ilmoitusvelvolliselle on olemassa valvova viranomainen, jonka tehtävänä on antaa ohjeistuksia ja valvoa lain noudattamista. Asianajajien valvontaa hoitaa asianajajaliitto, tilintarkastajia valvoo PRH ja finanssisektorin toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Ne, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin ovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvottavia. Monelle ilmoitusvelvolliselle on vielä tässä vaiheessa epäselvää, kuuluuko yritys ilmoitusvelvollisten joukkoon. Tähän tuo varmuuden Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.7.2019 avattava ilmoitusvelvollisten rekisteri, mihin liittyminen on pakollista, jos kriteerit ilmoitusvelvollisuuden edellytyksistä täyttyvät. 

Katso linkistä ketkä poliisi määrittelee ilmoitusvelvolliseksi: Poliisi – Ilmoitusvelvolliset 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Aluehallintovirasto (AVI): Rahanpesulain valvonta
Finanssivalvonta (FIVA): Rahanpesun estäminen
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (SKVL): Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
Suomen Asianajajaliitto: Rahanpesun ja terrorismintorjunta
Patentti- ja rekisterihallitus: Rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajilleOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.