AML – Anti-Money Laundering

KYC – Know Your Customer

Asiakkaan tunteminen  Kokonaisvaltainen yksityishenkilön tai yrityksen toiminnan ymmärtäminen.

Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen – Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavasta lähteestä.

Asiakkaan tunnistaminen – Identifioidaan asiakkaan edustajan tai edunsaajan henkilöllisyys.

Tosiasiallinen edunsaaja (Beneficial Owner) – Jokaiselle yritykselle tai yhteisölle on määriteltävä tosiasiallinen edunsaaja. Henkilö on tosiasiallinen edunsaaja, jos hänen omistuksensa tai äänivaltansa on suoraan tai välillisesti yhtiössä yli 25%. Henkilö on tosiasiallinen myös silloin, jos hän käyttää jollain muulla syyllä tosiasiallista valtaa yrityksessä. Jos yrityksellä ei ole omistukseen tai äänivaltaan perustuvaa tosiasiallista edunsaajaa, niin silloin edunsaajaksi merkitään hallitus tai sitä vastaava toimielin tai yrityksen toimitusjohtaja.

PEP (Politically Exposed Person) – Merkittävässä julkisessa tehtävässä toimiva henkilö.

Rahanpesu – Rahanpesulla tarkoitetaan sitä, että rikoksella hankittu raha pyritään saamaan näyttämään lailliselta. Rahan alkuperä on siis laiton ja se pyritään saamaan sisälle lailliseen maksujärjestelmään.

Terrorismin rahoittaminen – Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan varojen hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen. Varojen alkuperä voi olla myös laillinen.

Ilmoitusvelvollinen – Ilmoitusvelvollisella tarkoitetaan kaikkia sellaisia yrityksiä ja muita yhteisöjä, joita koskevat rahanpesulain keskeiset velvoitteet eli ne toimijat, jotka voivat toiminnassaan tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

Epäilyttävä liiketoimi – Epäilyttävällä liiketoimella tarkoitetaan asiakkaan epätavallisia tai poikkeavia liiketoimia, joiden tosiasiallista tarkoitusta tai tavoitetta ilmoitusvelvollinen ei ole kyennyt selvittämään tai jotka selvityksen jälkeenkin vaikuttavat epätavallisilta ilman asianmukaista perustetta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.