Ilmoitusvelvollisena velvollisuutesi on tunnistaa asiakkaasi tosiasiallinen edunsaaja ja tarvittaessa todentaa edunsaajan henkilöllisyys. 

Edunsaaja on aina ihminen. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

Lisätietoa tosiasiallisen edunsaajan määrittelystä PRH:n verkkosivuilla.

Ilmoitusvelvollisena sinun tulee:

 1. Tunnistaa yrityksen tosiasialliset edunsaajat.
 2. Tarvittaessa todentaa tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys
  > siihen, missä tilanteissa tai minkälaisten asiakkaiden kohdalla tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys todennetaan, tulisi ottaa kantaa ilmoitusvelvollisen omassa riskiarviossa.
 3. Ylläpitää riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajista.
 4. Verrata tietoja tosiasiallisista edunsaajista PRH-rekisterin tietoihin.
 5. Jos tiedot poikkeavat, varmistaa asiakkaalta tietojen oikeellisuus.
 6. Jos asiakas ei korjaa poikkeavia tietoja rekisteriin viipymättä, niin tarvittaessa ilmoittaa PRH:lle, jos yrityksen edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia. Valvontailmoitusta ei tarvitse tehdä, jos yritys tai yhteisö ei ole vielä tehnyt edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.