Ilmoitusvelvollisella on velvollisuus ilmoittaa kaikista havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselle.

Rahanpesuepäilyilmoitus tulee tehdä matalalla kynnyksellä. Ilmoitusvelvollisen ei tarvitse arvioida ilmoituksessa, onko kyse rikoksesta. Varojen alkuperän ja liiketoimen todellisen luonteen selvittäminen kuuluu rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviin. Rahanpesuepäilyilmoituksen tekemisessä kyse ei siis ole rikosilmoituksesta vaan pikemminkin vihjeestä, jolla ilmoitusvelvollinen kertoo viranomaiselle havaitsemastaan poikkeuksellisesta toiminnasta, jota viranomaisen voisi olla syytä selvittää tarkemmin. 

Alla lueteltuna muutama yleinen esimerkki ilmoitusta vaativista liiketoimista ja tilanteista:

  • Liiketoimi poikkeaa asiakkaan normaalista toiminnasta.
  • Liiketoimi on muuten epätavallinen, esimerkiksi taloudelliselta arvoltaan tai luonteeltaan.
  • Liiketoimi on kyseisellä toimialalla poikkeava.
  • Asiakkaan tuntemiseksi vaadittavat asiakirjat ja selvitykset ovat puutteellisia, vääriä tai väärennettyjä.
  • Asiakkaana olevaa oikeushenkilöä tai sen tosiasiallisia edunsaajia ei pystytä tunnistamaan tai luotettavasti selvittämään.
  • Asiakkaalla tai liiketoimella on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntajärjestelmä ei täytä kansainvälisiä velvoitteita.
  • Liiketoimea ei suoriteta tai asiakassuhdetta ei perusteta tai se irtisanotaan liiketoimen tai asiakassuhteen epäilyttävyyden vuoksi.

Rahanpesuepäilyilmoituksen voi tehdä täältä: Rahanpesun selvittelykeskus - IlmoitussovellusOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.