Mikä on KYC? Lyhenne tulee sanoista Know Your Customer. Kyseessä on toimintamalli, jonka avulla yritys voi luotettavasti tunnistaa asiakkaansa. 

Asiakkaan tunteminen – Kokonaisvaltainen yksityishenkilön tai yrityksen toiminnan ymmärtäminen

Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen – Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavasta lähteestä

Asiakkaan tunnistaminen – Identifioidaan asiakkaan edustajan tai edunsaajan henkilöllisyys

Mitä tarkoittaa tosiasiallinen edunsaaja? Jokaiselle yritykselle tai yhteisölle on määriteltävä tosiasiallinen edunsaaja (Beneficial Owner). Henkilö on tosiasiallinen edunsaaja, jos hänen omistuksensa tai äänivaltansa on suoraan tai välillisesti yhtiössä yli 25%. Henkilö on tosiasiallinen myös silloin, jos hän käyttää jollain muulla syyllä tosiasiallista valtaa yrityksessä. Jos yrityksellä ei ole omistukseen tai äänivaltaan perustuvaa tosiasiallista edunsaajaa, niin silloin edunsaajaksi merkitään hallitus tai sitä vastaava toimielin tai yrityksen toimitusjohtaja. Lisää tietoa tosiasiallisista edunsaajista löytyy PRH:n sivuilta.


Lisätietoja asiakkaan tunnistamisesta ja tuntemisesta:
Finanssivalvonta: Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen
Aluehallintovirasto: Asiakkaan tunteminen


 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.