Ilmoitusvelvollisen on varmistettava, että asiakas ei löydy pakotelistoilta. Netvisor KYC tarkistaa asiakkaasi ja tarpeen vaatiessa asiakkaasi yhteystyökumppaneiden tiedot pakotelistoja vastaan.

Tarkistettavat ajantasaiset pakotelistat:

  • Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen jäädyttämispäätökset
  • EU:n neuvoston asettamat pakotteet
  • USA:n valtionvarainministeriön alaisen Office of Foreign Asset Control –yksikön (OFAC) pakotteet
  • YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet henkilöille ja yhteisöille
  • Iso-Britannian luettelo (OFSI HM Treasury) henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, jotka ovat finanssipakotteiden kohteena.
  • Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
  • NL national sanctionlist terrorism

Lisätietoa pakotteista Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Seuraavia seikkoja on olennaista huomioida pakoteriskiä arvioidessa:

  • Eri valtioihin ja alueisiin kohdistuvat pakotteet ja niiden merkitys sekä myös nk. kolmannet maat.
  • Tuontia ja vientiä koskevat rajoitukset (tuotteet ja niiden alkuperä).
  • Liiketoiminnan harjoittaminen pakotteilla rajoitettujen pakotelistattujen henkilöiden tai yhteisöjen kanssa (omistustausta, muut osapuolet kuten liikekumppanit, liiketoiminnan laajuus ja luonne, toimitusketjut jne.).

Ilmoitus Ulosottolaitokselle
Jos yritys löytää asiakasrekistereistään tai maksuliikenteestään tahon, jonka yksilöintitiedot vastaavat pakotteiden kohteena olevien tahojen tietoja, tulee sen viipymättä jäädyttää varat tai keskeyttää liiketoimi sekä ilmoittaa asiasta ulosottolaitokselle sähköpostitse osoitteeseen ulosotto.uo@oikeus.fi.

Lisätietoa finanssipakotteista ja jäädyttämispäätöksistä Finanssivalvonnan verkkosivuilla.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.