Ilmoitusvelvollisen on asiakassuhteeseen liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä arvioidessaan otettava huomioon uusiin ja jo olemassa oleviin asiakkaisiin, maihin tai maantieteellisin alueisiin sekä uusiin, kehitettäviin ja jo olemassa oleviin tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimiin sekä jakelukanaviin ja teknologioihin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit (riskiperusteinen arviointi). (Asiakkaan tunteminen, rahanpesulaki 3 luku 1 §)

Järjestelmä tunnistaa myös automaattisesti eri riskitekijöitä ja huomauttaa osumista, kuten riskimaayhteyksistä, toimialariskeistä, PEP-rooleista ja pakoteliitännäisyyksistä. Ilmoitusvelvollisen tulee arvioida riskiperusteisesti asiakasriskiä koko asiakassuhteen ajan (Jatkuva seuranta ja Arviointi), minkä vuoksi asiakkaan tunteminen on tärkeää, jotta mahdolliset riskisyyttä kohottavat seikat voidaan tunnistaa, arvioida ja ymmärtää sekä tarvittaessa eskaloida eteenpäin rahanpesun selvittelykeskukselle.

Alla on listattuna esimerkkejä, jotka koskevat kaikkia toimialoja ja niihin liittyviä tyypillisiä riskitekijöitä:

 • Etätunnistaminen ja sen haavoittuvuus
 • Virtuaalivaluutat
 • Kyberrikollisuus
 • Kertaluonteiset asiakassuhteet
 • Käteisen rahan käyttö
 • Epäselvät ja monimutkaiset liiketoimet ja toimeksiantosuhteet
 • Asiakasvaratilit
 • Kieltäytyminen henkilöllisyyden todentamisesta
 • Asiakkaan antamat tiedot ovat ristiriidassa asiakastietojen, asiakasprofiilin tai asiakaskäyttäytymisen kanssa
 • Pyrkimys käyttää väärää tai väärennettyä todentamisasiakirjaa
 • Asiakkaan toimittamat asiakirjat ja selvitykset ovat puutteellisia
 • Asiakkaan toiminnassa epäselvyyksiä tai ne ovat hankalasti selvitettävissä 
 • Yrityksen omistusrakenne on epäselvä tai se on hankalasti selvitettävissä
 • Yhteystiedot vaihtuvat usein
 • Vastuuhenkilöt vaihtuvat usein
 • Asiakkaan tekemät liiketoimet eivät ole linjassa asiakkaan taloudellisen tilanteen kanssa
 • Asiakas tekee lyhyessä ajassa useita liiketoimia/toimeksiantoja
 • Asiakas tekee taloudellisesti kannattamattomia tai muutoin epärationaalisia liiketoimia
 • Asiakas myy/lunastaa tekemänsä liiketoimen/esineen pian eteenpäin
 • Asiakas myy/lunastaa tekemänsä liiketoimen/esineen pian eteenpäin tappiolla
 • Asiakassuhteeseen liittymättömät henkilöt tekevät transaktioita asiakkaan puolesta
 • Asiakkaan edustaja vaihtuu ilman, että edustamiseen oikeuttavia asiakirjoja on esitetty
 • Asiakas pyrkii monimutkaisiin omistus- tai toimeksiantosuhteisiin
 • Liittymäkohdat eri maantieteellisiä riskejä omaaviin valtioihin ja alueisiin
 • Asiakas, hänen läheisensä tai hänen yhtiökumppaninsa on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Asiakassuhteen riskiperusteiseen arviointiin kuuluu arvio siitä, onko asiakassuhteessa tarpeen käyttää yksinkertaistettua tai tehostettua tuntemismenettelyä. Lisäksi asiakkaan tuntemista koskeviin toimenpiteisiin liittyy läheisesti myös jäädytys- ja pakotesääntely, vaikka kyse ei ole suoraan rahanpesulakiin kirjatuista velvoitteista. Järjestelmässä olevat henkilöt ja yritykset ajetaan automaattisesti ajantasaisia pakotelistoja vasten. Sanktioraporteista voit ladata listauksen pakoteosumista itsellesi klikkaamalla tiedoston nimeä (Oma riskiarvio > Sanktioraportit).

Lisätietoa asiakasriskin arvioimisesta Aluehallintoviraston verkkosivuilla: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen -ohje ilmoitusvelvollisille ja Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444)). Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.